Samarbejdspartnere

Modul R-S , indretning og produktion – www.modul-rs.dk

Jens Thorhauge, biblioteker, medier, strategi… – www.jensthorhauge.dk

Winther og Wiese, gør fortælling til forretning www.wintherogwiese.dk 

Lisbeth Nielsen, Instruktør og fortæller og teaterskole leder – www.lisbethn.dk

Ulla Kjærvang, rådgiver i planlægning og indretning af læringsmiljøer

Index, design to improve live – www.designtoimprovelife.dk