Indretning

påvirker adfærd

Vi løser store og små indretningsopgaver i tæt dialog med dig. Med afsæt i din virkelighed, dine drømme og udfordringer stiller vi de gode spørgsmål og kommer med løsninger, du ikke viste var mulige.

På den måde laver vi holdbare og fremtidssikrede indretningsløsninger.

Ferrarrum indgår på forskellige niveauer i indretningsprocessen og kan, skabe helt individuelle designs eller bruge det gamle inventar på nye og interessante måder.

Forandring baner vejen for nytænkning, men forandring kan også skabe frygt. Ferrarum skaber rum for nye tanker, tænkepauser, samler op og former dem til brugbare resultater.

Ferrarrum opbygger rum, der træder i karakter – behagelige, glade, brogede, legende, funktionelle, tidløse og tidssvarende rum, altid med fremtiden in mente.


  • Indretning af biblioteker
  • Indretning af kontor, arbejdspladser
  • Indretning af skoler
  • Indretning af læringcentre
  • Indretning af arbejdspladser for lærere
  • Indretning af institutioner
  • Indretning af klinikker
  • Indretning af butikker
  • Indretning af virksomheder
  • Indretning i forbindelse med logistik og arbejdsgange