Bag om

Mitten Ferrar

Designer og indretter til skoler, læringcentre, biblioteker og institutioner. Mitten Ferrar har siden 2008 ejet og drevet Ferrarrum. Hun har mere end 20 års erfaring med design, indretning og kreative processer.

Ferrarrum indgår blandt andet med stærke referencer i  Kulturstyrelsens modelprogram for folkebiblioteker med indretningen af bla. legerum på Aalborg Bibliotek.

Baggrund
Uddannet designer fra Designskolen Kolding og videreuddannet inden for indretningsdesign ved Arkitektskolen i Aarhus. Desuden inden for medie og kommunikation fra Aarhus Universitet samt proces, didaktik og design hos Index, design to improve live.

Arbejder med:

indretning af: kontor-arbejdspladser, institutioner, skoler, biblioteker inkl. funktionelle møbler, klinikker, butikker, ældre- og handikapboliger, caféer, gallerier, bogbusser, private boliger, legerum og møbler til børn.

workshops:
”Indretning af fremtiden bibliotek”,
” indretning i praksis”,
”kreativitet med dogmeregler”
“Arbejdsrum hvordan”
“Vores bibliotek i fremtiden”

Workshops med aktørinvolvering lavet i samarbejde med kunden f.eks. ”Sans for min skole”, inddragelse af elever og lærer i nyt skolebyggeri Viborg kommune

grafik: skiltning, udsmykning, bøger, foldere, logoer, plakater, postkort.
scenografi til: teater, gadeteater, danseteater, modeshows, mange forskellige events både udendørs og indendørs, store fester, åbninger, jubilæer og konferencer.

 

 

 
 

mittenferrar

For mig er det vigtigt, at indretningen virker for dem, der skal færdes i rummene til daglig:
– at den påvirker adfærd i en positiv retning så alle får glæde af forandringerne i den hektiske  hverdag med mange  praktiske gøremål.
– at indretningen sætter visuelle spor og indvirker positivt på arbejdsglæde og brugerglæden.
– at indretningen aktiverer brugere og medarbejdere til at tage stilling og finde nye veje.